polskienglish
panorama
Prezentujemy Państwu nieruchomość położoną w Mogilanach, obręb 9. w powiecie krakowskim, korzystnie położoną w centrum gminy Mogilany, bezpośrednio przy drodze zbiorczej nr 18282 oraz w dogodnej odległości od Zakopianki /drogi krajowej nr 7/.

Nieruchomość obejmuje trzy działki: nr 36/1 (Kw 6998, powierzchnia 2790 m2), nr 36/2 (Kw 22434, powierzchnia 1720 m2), nr 36/3 (Kw 22434, powierzchnia 1170m2) o łącznej powierzchni 5,68 ha.

Krótki opis miejsca

Omawiany teren położony jest na łagodnym stoku; od zachodu i północy przylega do kompleksu leśnego, co znacznie podnosi jego walory widokowe oraz klimatyczne. Część lasu, graniczącego z terenem od strony zachodniej, objęta jest ochroną w formie rezerwatu przyrody (rezerwat florystyczny). Teren wolny jest od napowietrznych linii energetycznych oraz sieci gazociągu wysoko- i średnioprężnego, mogących stanowić ograniczenia w sposobie zagospodarowania. Ponadto w sąsiedztwie znajduje się prestiżowe osiedle domów jednorodzinnych „Parkowe Wzgórze”. Teren nie ma ograniczeń w sposobie zagospodarowania wynikających z ochrony zabytków, czy też ochrony krajobrazu otwartego. Kategoria wyznaczona dla tego terenu to UP2 - obszar inwestycji publicznych.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego, obowiązujący od jesieni 2006 roku, daje możliwość zabudowy tego unikalnego terenu obiektami użyteczności publicznej. Aktualnie plan dopuszcza budowę, m.in.: hotelu (motelu), budynków użyteczności publicznej z zakresu ochrony zdrowia, nauki, oświaty, opieki społecznej, obiektów sportu i rekreacji etc. Ponadto jest dopuszczona budowa mieszkań wbudowanych związanych z funkcją podstawową.

[ZOBACZ MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOGILANY]

Walory nieruchomości:

- w sąsiedztwie zespół domów Parkowe Wzgórze,
- dobry układ połączeń komunikacyjnych,
- walory przyrodnicze i krajobrazowe (Rezerwat leśny „Cieszynianka”, XVIII-wieczny pałac z zabytkowym parkiem stanowiącym pomnik przyrody, Las Bronaczowa),
- urozmaicone ukształtowanie terenu,
- w pobliżu uzdrowisko w Swoszowicach, Kopalnia Soli w Wieliczce, ośrodek narciarski Siepraw Ski oraz Zarabie Sport.
© 2023 ZamKor. Wszelkie prawa zastrzeżone.